REGULATORY TESTING FROM START TO CERTIFICATE

חסמים רגולטוריים בכניסה לארה”ב (FCC,UL, CPSC) עבור מוצרי חומרה ואלקטרוניקה

General
September 08, 2019

מאת: נתיב אור, מנכ”ל 360Compliance

על מנת למכור מוצרי חומרה\ אלחוט\ אלקטרוניקה בצפון אמריקה, המוצרים צריכים להיות מאושרים לפי החקיקה הקיימת ולקבל את מסמך ההתאמה הנדרש. אי עמידה עלולה להוביל לחסמים במכס, הוצאה מהשוק בשל ביקורות, קנסות ברמה הפדרלית ו\או ברמת מדינה.

קיימות מספר דרישות עיקריות:

 • FCC
 • UL-STD
 • CPSC

FCC

נציבות התקשורת הפדרלית (FCC) היא הגוף הרגולטורי האחראי על אישור מוצרי חומרה בכניסה למכס וכן לאישור הפעלת מוצרים הכוללים תקשורת אלחוט בשטחי ארה”ב. כל ציוד אלקטרוני חייב לעמוד בדרישות ה- FCC

דרישות ה FCC כוללות:

 1. עמידה בדרישות תאימות אלקטרומגנטית – תאלמ”ג.
  יצרני ציוד חשמלי ואלקטרוני המתכננים למכור את מוצריהם בארצות הברית חייבים להבטיח שהציוד שלהם לא יפריע אלקטרומגנטית למוצרים אחרים או יגרום נזק.
 2. עמידה בדרישות אלחוט .יצרני ציוד חשמלי ואלקטרוני מבוסס אלחוט המתכננים  למכור את מוצריהם בארצות הברית חייבים להבטיח שהציוד שלהם לא יסכן את המשתמש, ולא מפריע למוצרי אלחוט אחרים העובדים באותו תחום תדר או בערוצים סמוכים.
  לשם כך יש לקבל אישור למכירת\ שיווק מוצר מבוסס אלחוט – FCC ID
 3. עמידה בדרישות –  SAR (שיעור ספיגת קרינה ספציפי)יצרני ציוד חשמלי ואלקטרוני המתכננים למכור את מוצריהם בארצות הברית חייבים להבטיח שבמידה והציוד שלהם מבוסס אלחוט ונמצא במרחק הקטן מ-20 ס”מ מהמשתמש, רמת החשיפה למשתמש והספיגה של הקרינה בגוף האדם אינה יכולה לגרום נזק.
 4. עמידה בדרישות טלקום לציוד קצה.

מוצרים מבוססי אלחוט חייבים בביצוע בדיקות וכן בהגשת מסמכים טכניים לרשויות על מנת להיות רשומים ומתועדים במסד הנתונים של ה FCC.
כל שאר המוצרים חייבים לעמוד בדרישות ה- Supplier Declaration of Conformity ) SDoC), המחייבות הצהרה מצד היצרן\ ספק\ מפיץ כי הציוד עומד בתקנים הטכניים המתאימים. ההצהרה צריכה לכלול את התיעוד הטכני וכן את פרטי הנציג של היצרן בתחומי ארה”ב, כולל שם\ כתובת\ דוא”ל והוא האחראי חוקית מול ה FCC.אי עמידה בדרישות של ה FCC כפופה לקנסות ונקיטת צעדים כנגד המפר ברמה פדרלית.
בטיחות במוצר – UL-STD מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (OSHA) הכפוף למשרד העבודה של ארה”ב, הינו האחראי על אישור והסמכת המעבדות הלאומיות המוכרות כבעלות יכולת טכנית לבצע בדי בטיחות למוצר – NRTL. אישור NRTL אינו חובה במרבית המקרים בארה”ב , אך יכול להוות חסם שיווקי מול מפיצים הדורשים עמידה בתקן כתנאי.

התהליך עצמו כולל מספר שלבים:

 • תיקוף של הרכיבים הקריטיים הקיימים במוצר מול מסדי נתונים
 • בדיקות
 • אישור של NRTL
 • ביצוע ביקורת מפעלית

לאחר אישור מוצר, ה- NRTL מסמיך את היצרן להחיל את סימן ההסמכה הרשום של NRTL על המוצר.
Sustainability – חשיפה לחומרים כימיים ומיחזור אלקטרוני
הוראות  RoHS ו- REACH האירופאיות אינן חלות באופן ישיר בארה”ב. עם זאת, מספר מדינות חוקקו חקיקה, שעליך להיות מודע לה במקרה והמוצר יימכר באותן מדינות. ההוראות המפורטות להלן מחייבות כי מכשירים אלקטרוניים הנמכרים במדינה הספציפית חייבים לעמוד בדרישות דומות לאלו של האיחוד האירופי:

 • הנציבות הפדרלית לבטיחות מוצרים הנמכרים לצרכנים – CPSC – דרישת חובה במכס.
 • קליפורניה – Proposition 65 law- דרישת חובה במדינת קליפורניה תחת משרד המשפטים.
 • חוק מיחזור הפסולת האלקטרונית של ניו ג’רזי (NJAC 13: 1E-99.94 וכו ‘)
 • חוק מיחזור ושימוש חוזר במוצרי אלקטרוניקה באילינוי
 • קוד אינדיאנה 13-20.5-1-1
 • חוק מינסוטה פרק 115A.13142
 • חוק מיחזור ושימוש חוזר בציוד אלקטרוני של ניו יורק במסגרת החוק למניעת פסולת אלקטרונית, שימוש חוזר ומיחזור, תחת רוד איילנד חוק ויסקונסין פרק 287.17

חסכון באנרגיה

משרד האנרגיה האמריקאי (DOE) הינו הגוף הרגולטורי המוסמך לאכוף ציות לתקני שימור האנרגיה.
התכנית קובעת סטנדרטים מינימליים לשמירת אנרגיה תחת תקני ביצוע מינימלי של אנרגיה (MEPS) עבור מכשירים שונים ובדגש למוצרים הנמכרים לצרכן, לבית או ספקי כח.
360Compliance – REGULATORY TESTING FROM START TO CERTIFICATE360Compliance Laboratories מספקת פתרון כולל משלב הייעוץ רגולטורי הנדסי\ שיווקי לשם הבנת החסמים הטכניים\ רגולטוריים, דרך בדיקות מעבדה ועד הסמכה מלאה של המוצר כ- Turnkey solution.

לקביעת ייעוץ ראשוני ללא עלות לשם אפיון אסטרטגית הכניסה שלך לשווקים בינ”ל, צור קשר

 

Share this:

Recent Posts:

חסמים רגולטוריים בכניסה לארה”ב (FCC,UL, CPSC) עבור מוצרי חומרה ואלקטרוניקה

General
September 08, 2019

מאת: נתיב אור, מנכ"ל 360Compliance על מנת למכור מוצרי חומרה\ אלחוט\ אלקטרוניקה בצפון אמריקה, המוצרים צריכים להיות מאושרים לפי החקיקה הקיימת ולקבל את מסמך ההתאמה הנדרש. אי עמידה עלולה להוביל לחסמים במכס, הוצאה מהשוק בשל ביקורות, קנסות ברמה הפדרלית ו\או ברמת מדינה. קי...

Read More >>

Mandatory TAC (IMEI) Registration in Brazil

Brazil
August 07, 2019

Recently ANATEL published the Official Letter n° 25/2019 asking OCDs to inform all manufacturers and reinforce the importance to register the TAC (Type Allocation Code, composed by the first 8 digits of IMEI) for all devices with WWAN functions that will use the SMP (Po...

Read More >>

Contact Us

Welcome to 360 Compliance
Send